Sociaal Vitaal in Amersfoort

Het team Buurtsportcoaches van SRO werkt voor de gemeente Amersfoort, met als belangrijkste opdracht: 'Zorg ervoor dat zoveel Amersfoorters in beweging komen én blijven.' Hiertoe wordt tal van interventies ingezet.
Eén van die interventies krijgt nu veel landelijke aandacht: 'Sociaal Vitaal'. Dit is een erkende interventie. Het algemene doel van Sociaal Vitaal is het bevorderen van het 'gezond ouder worden' van de doelgroep 60 - 85-jarigen.

De Buurtsportcoaches zorgen voor de uitvoering van het hele traject, interventie-eigenaar Stichting GALM zorgt voor de effectmeting.
Hoe ziet dit succesvolle project er uit?
Allereerst wordt samen met de gemeente en de GGD een wijk of stadsdeel uitgezocht waar de bewegingsachterstand en eenzaamheid bij senioren hoog is. Vervolgens ontvangen álle inwoners in die wijk tussen de 60 en 85 jaar een brief, waarin wordt gevraagd of ze interesse hebben om méér te bewegen, in een veilige en gezellige omgeving. Via een antwoordkaart kan men dit aangeven. Bij een positief antwoord krijgen ze enkele weken later bezoek aan de deur. Vrijwillige enquêteurs nemen een korte vragenlijst af en nodigen geënteresseerde senioren uit voor een fittest, die in de wijk wordt georganiseerd.

Na het afleggen van de fittest en het invullen van enkele vragenlijsten, krijgt iedereen een beweegadvies. De deelnemers die laag scoren op fitheid en hoog op eenzaamheid en angsten, worden uitgenodigd voor de Sociaal Vitaal groepen. Andere deelnemers worden doorverwezen naar ander sport- en beweegaanbod, zoals de sportschool, sportvereniging, wandelgroep of zwemactiviteit. Op deze manier levert een dergelijke fittest veel nieuwe bewegers op.
Direct na de fittest aan de slag
De Sociaal Vitaal groep start direct na de fittest. In de beweegactiviteiten van de deelnemers zijn weerbaarheids-trainingen, zelfmanagement trainingen en sociale vaardigheidstrainingen ingebouwd. Ook wordt er voorlichting gegeven over allerlei onderwerpen die de groep vaak zélf heeft aangedragen. Bijvoorbeeld medicijngebruik, hoorproblemen of 'wat is er allemaal te doen voor mij in de wijk?'. Bewegen blijkt een prima kapstok te zijn om de verschillende programma's te integreren. Na een jaar worden de resultaten gemeten: er is dan in de meeste gevallen winst geboekt op zowel het bewegingsdeel als op het gebied van eenzaamheid, veerkracht en vitaliteit.

Buurtsportcoaches van SRO dragen bij aan een gezonde en vitale stad. Ze brengen jong én oud in beweging.
Meer informatie
Jan Hardeman
033 - 422 5120
jhardeman@sro.nl