Samen werken aan een vitale vereniging

Binnen V.V. Hoogland is sinds de komst van de nieuwe voorzitter Nico Terschegget een transformatie bezig. Soms is die duidelijk zichtbaar, maar de meeste veranderingen vinden plaats op bestuurlijk en beleidsniveau. Het speerpunt bij de 1.600 tellende vereniging is en blijft de jeugd.

Om de groei van de club het hoofd te bieden, helpen de club een warm hart toedragende (oud)-leden, de voetbalbond KNVB en SRO mee om het traject in goede banen te leiden. "Vooral Rob Rutten, coŲrdinator buursportcoach bij SRO, is als oud-lid intensief betrokken bij de veranderingen ten behoeve van het technisch beleid. Met alle door Rob ingebrachte kennis en ervaring heeft hij sturing gegeven aan het definiŽren en implementeren van het huidige technisch beleid. Met dat deel hoef ik me als voorzitter daardoor maar zijdelings te bemoeien. Het eerste team bij de mannen acteerde op hoofdklasseniveau en zijn helaas gedegradeerd naar de eerste klasse, wat nog steeds een mooi niveau is. De focus blijft bij ons echter sterk op de jeugd gericht. Op termijn hebben we de ambitie om de beste jeugdopleiding van minstens de regio te hebben", vertelt Terschegget.
Veranderen kost tijd
Bij zijn aantreden treft de nieuwe preses een bestuur van met name 'doeners' aan. "De huidige situatie vraagt om een andere benadering van de vereniging. Dat doen we met logische keuzes. Met de breedtesport bemoeit de jeugdcommissie zich. Met de topsport de technische commissie. Wel willen we daarbij de dorpse cultuur behouden, hoewel we ons realiseren dat we onderdeel zijn van een groeiende stad als Amersfoort. Het was dus belangrijk om te bepalen waar we naar toe willen. Met het veranderteam zijn we daar hard mee bezig. In dit veranderteam zitten naast de bestuursleden ook sportbuurtcoach Arend Neuteboom van SRO. Arend zit het veranderteam overleg voor en met zijn manier van acteren zorgt hij, dat een ieder zijn inbreng heeft en dat we stappen vooruit maken. Maar veranderen kost tijd en die nemen we ook bewust."

Vrijwilligers van levensbelang voor de club
De eerste verandering is een bestuur, dat stuurt, controleert en minder of niet uitvoert. "En dat doen we op basis van het beleid dat we geformuleerd hebben. Zo willen we dat alle trainers van de eerste selectieteams gediplomeerd zijn. Met de jeugdafdeling zijn we aangesloten bij de BVO Ajax en onze ambitie is duidelijk wat die doelgroep betreft." Een andere verandering is het verminderen van het aantal commissies. "Er was veel overlap binnen alle deeltjes binnen de club. Als je weet hoe je alles zou willen zien, komt er al wat structuur. Sommige vrijwilligers hadden daar wat problemen mee, maar na een stukje uitleg bleven ze wel voor de club behouden. Want naast de jeugd vinden we zeker ook vrijwilligers van levensbelang voor de club. Een aantal sessies onder leiding van Arend, waarbij bestuursleden en commissieleden met elkaar in gesprek zijn gegaan, hebben heel veel draagvlak voor de toekomst bij de commissies gecreŽerd."
Om hier verder goede invulling aan te geven is ook de hulp van verenigingsondersteuner Eva Stam bij het opzetten van het vrijwilligersbeleid ingezet."Er zitten, naast Eva van SRO, ook nog drie bestuursleden en een aantal vrijwilligers in een werkgroep. In een drietal sessies zijn de verwachtingen uitgesproken en de taken gedefinieerd, waarmee bijvoorbeeld in beeld wordt gebracht hoeveel tijd bepaalde vrijwilligerstaken kosten. De openheid en het goed naar elkaar luisteren, levert weer iets moois op. Ik moet zeggen dat het weer een succesvol traject is om de club vooruit te krijgen"

Er zijn ook nog wensen van Terschegget voor wat betreft V.V. Hoogland. "Er is al Buitenschoolse Opvang en een voetbalschool actief. Om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen, onderzoeken we of we G-voetbal kunnen opzetten, maar ook of de omliggende onderwijsinstellingen onze sportvelden zouden kunnen gebruiken voor buitensport."

Ook over de grens kijken
Los van de nodige uitdagingen binnen de club, kijkt de voorzitter ook over de grens - het hekwerk - op het Sportpark Langenoord aan de Sportlaan in Hoogland. "Gezien de omvang van de vereniging zou een extra kunstgrasveld zeer welkom zijn. Samen met de tennisvereniging en de andere partijen dichtbij het sportpark zou ik graag het parkeerprobleem op zaterdag aan willen kaarten bij de gemeente Amersfoort. En misschien kunnen we op meerdere fronten samen optrekken richting en met SRO. SRO blijft voor ons een belangrijke partner om onze vereniging vitaal te houden."