Amersfoort krijgt een nieuw sportcomplex in het Hogekwartier. Het complex gaat Amerena heten
en wordt een unieke sport- en ontmoetingsplek in de stad. De bouw van Amerena is gestart in januari 2016. Ontwikkelaar OLCO/Sportsphere, die ook het ontwerp heeft verzorgd, bouwt het complex. Einde van dit jaar wordt het gebouw opgeleverd.
Topfaciliteiten
Amerena krijgt topfaciliteiten zoals een hoge duiktoren voor het schoonspringen met een multifunctioneel bad (5 meter diep), een Olympisch 50 meterbad (10 banen breed) en een doelgroepen bad. De sporthal is geschikt voor topsport en biedt alle ruimte voor wedstrijden en trainingen. Het gebouw huisvest een centrale horecaruimte en twee verenigingsruimten, voor respectievelijk de zwemvereniging en de zaalsporten. Daarnaast krijgt Amerena een geavanceerde fysiotherapiepraktijk met moderne faciliteiten. Kortom, tal van voorzieningen om iedereen lekker te laten bewegen.

Amerena vervangt drie bestaande sportvoorzieningen sporthal Schuilenburg, zwembad Liendert Ún het bekende Sportfondsenbad Amersfoort, waarvan de historie terug gaat tot de jaren '30 van de vorige eeuw en waar grootheden als Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband records hebben gezwommen.

portverenigingen verantwoordelijk voor de horeca
Naast het gebouw krijgt ook het beheer veel aandacht. SRO is de exploitatie van de sportvoorzieningen gegund. Met het realiseren van drie horecapunten in het gebouw is het idee ontstaan om de verenigingen, die hoofdgebruikers van Amerena worden, uit te nodigen de horeca te exploiteren.
Ook is de relatie gelegd met het gebruik van Amerena: horeca en sportvoorzieningen profiteren over en weer van elkaars activiteiten. De horeca heeft baat bij druk bezochte sportvoorzieningen en de sportvoorzieningen zijn gebaat bij een goed functionerende horeca. Vanuit die gedachte zijn de drie verenigingen, die Amerena intensief gaan gebruiken (de zwemvereniging ZPC en de twee volleybalverenigingen Keistad en Wilhelmina) met elkaar en met SRO in gesprek om te kijken of er ook op het gebied van exploitatie van de sportvoorzieningen samengewerkt kan worden. Samen willen zij een bruisend sportcentrum realiseren, waarbij de samenwerking leidt tot extra activiteiten.

Samen werken aan een bruisend sportcentrum
Een en ander heeft vooralsnog geresulteerd in het idee van een Programmatafel, waaraan verenigingen, SRO, fysiotherapiepraktijk Geerenstein, de op te richten horecastichting en de Amersfoortse Sport Federatie met elkaar in gesprek gaan om te kijken of de lege plekken in de programmering gevuld kunnen worden met nieuwe activiteiten. Deze nieuwe activiteiten worden verkocht via 'Amerena sportkaart'. In de praktijk blijken er nogal wat ingewikkeldheden verbonden aan deze samenwerking. Zaken als werkgeverschap en aansprakelijkheid zijn voor sportverenigingen lastige onderwerpen. Naar verwachting gaan de verenigingen, samen met de praktijk voor fysiotherapie, ook voor deze activiteiten een aparte stichting oprichten.

Het initiatief past in het verder vorm en inhoud geven aan een andere wijze van beheren en exploiteren. Deze alternatieven passen bij politiek bestuurlijke thema's als zelfbeheer en de participatiemaatschappij, maar zijn vaak praktisch nog moeilijk te vertalen in eenvoudige alternatieve beheermodellen. In Amerena gaan alle partijen met veel energie aan de slag om met elkaar een bruisend sportcentrum neer te zetten.