SRO bestaat dit jaar 20 jaar. Vanwege dit
heugelijke feit organiseren wij daarom, samen met Twynstra Gudde, op 20 september van
dit jaar in Amersfoort een bijeenkomst met
de titel 'Samenwerken < - > Contracteren'. Tijdens deze bijeenkomst delen wij onze ervaringen van de afgelopen jaren, waarin wij intensief hebben samengewerkt met gemeenten. Ook gaan we, naast samenwerkingsvormen, in
op actuele ontwikkelingen op het terrein
van het beheren en exploiteren van
gemeentelijk vastgoed.


Eerste gemeentelijk sportbedrijf
SRO werd op 1 januari 1997 als eerste verzelfstandigd sportbedrijf neergezet. Ontstaan uit de wens van de gemeente Amersfoort om alle uitvoerende taken op afstand te zetten. Destijds dreigde het scenario dat de afzonderlijke taken (beheer, onderhoud en exploitatie van zwembaden, binnen- en buitensportaccommodaties én het uitvoeren van sportstimuleringsbeleid), versnipperd aan de markt zouden worden aangeboden.
Dat was aanleiding te pleiten om als gehele dienst Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) op afstand gezet te worden, waardoor wel de samenhang tussen de diverse taken behouden zou blijven. Zo geschiede. De opgerichte NV SRO kreeg destijds de opdracht mee om meerdere opdrachtgevers en aandeelhouders te vinden. Ook dat is gelukt. Enerzijds door dat in 2008 de gemeente Haarlem medeaandeelhouder is geworden en door dat er in de regio's Amersfoort en Haarlem meerdere opdrachten zijn verworven. SRO heeft zo ervaring opgedaan met het werken voor gemeenten die zowel aandeelhouder als opdrachtgever zijn, als met gemeenten, die alleen opdrachtgever zijn (Bunschoten, Heiloo, Nijkerk, Leusden e.a.).

Samenwerking met onze aandeelhouders
Het werken met gemeenten, die ook aandeelhouder zijn, is anders dan de samenwerking met gemeenten waar opdrachten zijn verworven na een aanbestedingsprocedure. Tijdens de bijeenkomst op 20 september wordt aandacht besteed aan deze verschillen en gaan we in op nieuwe vormen van samenwerking, zoals de joint venture, waarbij gemeente en SRO gezamenlijk een organisatie oprichten voor het beheren, onderhouden en exploiteren van gemeentelijk vastgoed. Naar onze mening is dit een samenwerkingsvorm, die de voordelen van het op afstand zetten van uitvoerende taken combineert met het behoud van invloed en de in deze tijden gewenste flexibiliteit van werken.

Wij zijn van mening dat dichtgetimmerde, langlopende overeenkomsten tussen partijen onvoldoende recht doen aan de vraag naar bestuurlijke en politieke invloed en flexibiliteit in samenwerking. De joint venture biedt daartoe de mogelijkheid.

Over al deze ontwikkelingen gaan wij graag met u in gesprek op 20 september! Noteer de datum: 20 september 2017, vanaf 12.30u 's middags in 'Het Oude Magazijn', Wagenwerkplaats in Amersfoort. Geďnteresseerd?
mail: mdrooij@sro.nl
SRO is een vitale organisatie
Medewerkers krijgen in toenemende mate ruimte om naar eigen inzicht bij te dragen aan de organisatiedoelen. Het centraal stellen van de klant is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Wij faciliteren medewerkers om te blijven leren, zich te verbeteren en verder te professionaliseren.

Eerste resultaten
De eerste voorzichtige resultaten kunnen we al melden. De gemeente Zeist heeft onlangs besloten om met SRO uitwerking te geven aan een publiek-publieke samenwerking voor beheer en exploitatie van zwembad Dijnselburg. De gemeente Haarlem heeft besloten om de samenwerking met SRO vanaf 2018 voor ten minste vijf jaren te verlengen.